Oor ons

Nuuswaardighede en gebeurtenisse in die ekonomie, sport, kultuur  en ander belangrike berigte en nuus van die gemeenskap kan weekliks deur almal wat belangstel in OVERVAAL gelees word.

Meer oor Overvaal

Welkom by ons webtuiste

Jy word hartlik welkom geheet by OVERVAAL as dit jou eerste besoek aan ons webtuiste is.  Ons vertrou dat jy ons in die toekoms meer gereeld gaan besoek.  Ons webtuiste word ook gereeld herskep om vir jou, as leser, meer waarde te bied.  

OVERVAAL bestaan reeds sedert 1983 en is in private besit en bied jou die geleentheid om huidige nuus gebeure, artikels en ander interessanthede in ons weeklikse publikasie te geniet in beide gedrukte koerant en aanlyn e-koerant formaat.  

Ons deel ook nuuswaardige brokkies oor mense en dinge in ons gemeenskap.

OVERVAAL word beskou as ‘n welkome, weeklikse besoeker in elke besigheid en huishouding in ons verspreidings area.  Vrydae, wanneer OVERVAAL versprei word het ‘n dag van opwinding en afwagting geword.

Die belangrikste doelwit van OVERVAAL as e-koerant is om almal die geleentheid te gee om die nuus, artikels en ook advertensies te kan lees indien die gedrukte koerant hul nie bereik het nie.  

OVERVAAL is ‘n tweetalige koerant met nuusbrokkies wat die hele gemeenskap sal interesseer. Dit sluit ook plaaslike nuus van gebeurtenisse in ons nabye omgewing sowel as stories oor mense en hulle dinge.

 

Overvaal is adverteerders se beste keuse:

adverteer-overvaal32
  • OVERVAAL is een van die bekendste plattelandse koerante in Suid-Afrika.
  • 8 000 kopieë word elke Vrydag in Boshof, Bothaville, Bultfontein, Bloemhof, Bamboesspruit, Christiana, Hoopstad, Hertzogville, Kameel, Leeudoringstad, Makwassie, Ottosdal, Reivilo, Stella, Schweizer-Reneke, Tosca, Vryburg, Wesselsbron, en Wolmaransstad.
  • OVERVAAL kan ook weekliks in elektroniese formaat aanlyn gelees word.
  • Berigte oor nuuswaardighede en gebeurtenisse in die sport, ekonomie,  en kultuur van die gemeens-kap kan deur almal wat belangstel gelees word.
  • OVERVAAL laat die klem op gemeenskapsake en daardie dinge en nuus wat ons lesers die meeste raak val .
  • OVERVAAL vervul ’n onontbeerlike diens as kommunikasiemedium vir lesers en adverteerders in ‘n groot deel van Noordwes, Vrystaat en Noordkaap.
  • Vir adverteerders is daar geen doeltreffender metode om hulle dienste en produkte aan ons lesers te bemark nie.